Sito štampa

Primat sito štampe je svakako u okviru tekstilne industrije, tj. u samoj štampi na tekstilu gde se već decenijama pokazuje kao nezamjenjiva ili bar teško zamjenjiva tehnika štampanja.
I dok je na tekstilu dokazala i pokazala svoje mogućnosti ova štamparska tehnika se pokazuje kao vrlo upotrebljiva i na drugim materijalima kao što su staklo i metal.
Odlike sito štampe su visoka postojanost i visok kvalitet gotovog proizvoda kao i izuzetno niska cijena u poređenju s drugim tehnikama u domenu iste usluge, dok se njena isplativost pokazuje samo na većim količinama.

Go to top