Digitalna štampa

Digitalna štampa podrazumjeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine i obuhvata dvije podkategorije. Prva je statička digitalna štampa (computer to press), a druga je je dinamička digitalna štampa (computer to print).
Prvi tip štampe praktično predstavlja klasičnu ravnu offset štampu na mašinama kod kojih je osjvetljivač za formu ctplate, postavljen na cilindru forme tako da se forma osvjetljava i razvija na samoj štamparskoj mašini. Dalji tok štampe je isti kao i kod offset štampe.

Go to top