Error
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder sublimacija is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Sublimacija

[sigplus] Critical error: Image gallery folder sublimacija is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery width=450 height=340 margin=6px}sublimacija{/gallery}

Offset štampa

Primjenjuje se za štampu na papiru i polukartonu (papir veće gramaže). Najčešće su to u pitanju plakati, flajeri, vizit karte, brošure i slično.
Offset štampa je štampa visoke rezolucije i namjenjena je štampanju većih serija gdje može dostići cijenu i do 10 puta nižu u odnosu na druge tehnike štampanja na papiru.

Digitalna štampa

Digitalna štampa podrazumjeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine i obuhvata dvije podkategorije. Prva je statička digitalna štampa (computer to press), a druga je je dinamička digitalna štampa (computer to print).
Prvi tip štampe praktično predstavlja klasičnu ravnu offset štampu na mašinama kod kojih je osjvetljivač za formu ctplate, postavljen na cilindru forme tako da se forma osvjetljava i razvija na samoj štamparskoj mašini. Dalji tok štampe je isti kao i kod offset štampe.

Sito štampa

Primat sito štampe je svakako u okviru tekstilne industrije, tj. u samoj štampi na tekstilu gde se već decenijama pokazuje kao nezamjenjiva ili bar teško zamjenjiva tehnika štampanja.
I dok je na tekstilu dokazala i pokazala svoje mogućnosti ova štamparska tehnika se pokazuje kao vrlo upotrebljiva i na drugim materijalima kao što su staklo i metal.
Odlike sito štampe su visoka postojanost i visok kvalitet gotovog proizvoda kao i izuzetno niska cijena u poređenju s drugim tehnikama u domenu iste usluge, dok se njena isplativost pokazuje samo na većim količinama.

Go to top